มาดื่มนมกันเถอะ


เด็กๆ รู้จักการช่วยเหลือตัวเองง่ายๆ ใช้กรรไกรตัดถุงนมด้วยตนเอง และนั่งดื่มนมอย่างเป็นระเบียบ
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่