งานวันเด็ก กรมประชาสัมพันธ์


วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 น้องๆ อนุบาล โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้ร่วมงาน แสดงโชว์ความสามารถบนเวที จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่