ทัศนศึกษา ข้าวโพด


ถึงคิวน้องเตรียมอนุบาล น้องเล็กสุดของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
คุณครูพาไปทัศนศึกษาแปลงข้าวโพดบ้านลุงหนุ่ย
ต.หนองข้างคอกอ.บ้านบึงจ.ชลบุรี
เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนานกันมาก 
ได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเห็นแปลงข้าวโพดของจริง ต้นข้าวโพด ฝักข้าวโพด
วิธีการปอกข้าวข้าว กว่าจะออกมาเป็นผลเหลืองๆ ที่เด็กๆ ได้เห็น
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่