วุ้นมะพร้าวของหนู


เด็ก ๆ อ.1 ได้เรียนรู้โครงงานเรื่อง มะพร้าว รู้จักผลและประโยชน์ของมะพร้าว มะพร้าวมีประโยชน์อย่างไร และนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง? เด็กๆ ได้เรียนรู้และลงมือทำวุ้นมะพร้าวง่ายๆ ด้วยตัวเอง

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่