ฝึกสมาธิ พันดาว


เด็กๆ ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ ฝึกกล้ามเนื้อมือ

กับกิจกรรมพันดาวกับครูแคท (ที่ปรึกษาแผนกอนุบาล)

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่