ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ 2


งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 เจ้าหนูน้อยไปร่วมงานโชว์ร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง

ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนประภัสสรวิทยา น่ารักมากเลย น้องแมนยู อ.1 / น้องไลลา อ.2 / น้องมิฟินและน้องแบ่งปัน อ.1

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่