เรียนรู้จากธรรมชาติใกล้ตัว


เด็กๆ ได้เรียนรู้จากธรรมชาติใกล้ตัว รูปร่าง รูปทรง สี ลวดลาย ของใบไม้ เป็นอย่างไร และเป็นองค์ประกอบส่วนใดของต้นไม้

.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่