งานวันครูดีศรีเอกชน ศตวรรษที่ 21


งานวันครูดีศรีเอกชน จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

คณะผู้บริหารและครู เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร สำหรับโรงเรียน ผู้บริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษา รางวัลเกียรติบัตรด้านวิชาการ

และด้านจิตวิญญาณ สำหรับผู้บริหาร - ครู และโรงเรียน

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่