ร่วมงานวันเด็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา


โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
เสาร์ที่ 13 ม.ค. 2563 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
ออกบูธกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ
ที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่