ยินดีกับเหรียญทองระดับชาติ


แสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

จังหวัดสมุทรปราการ  ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก