STEM ว่าวน้อยลอยลม


พบกับกิจกรรมสนุกๆได้ทุกวันพุธ เวลา 15.45-16.30 น. @ห้อง STEM CENTER โรงเรียนประภัสสรวิทยา

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่