ผู้เชิญรางวัลนาคราชอวอร์ต


ด.ช.กฤติพงศ์ ไทยประเสิรฐ (น้องแมนยู)
ชั้น อนุบาล2 นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ของเรา
ได้รับเชิญให้เป็น ผู้เชิญรางวัล "ประกาศผลดารซุปตาร์ทีวี อวอร์ต รางวัลนาคราช" ครั้งที่4
ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา