ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่2

ให้กับนักเรียนหญิง ชั้นป.6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
ในวันที่ 8 พ.ย. 2562