ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ. ณัฐธิดา ยิน ป.6/2 (ได๋) โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ของเรา
ชนะเลิศการประกวด Boy & Girl Siam Bharata Kids 2019
ฮอลล์ชั้น 5 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา