เปิดกองลูกเสือ และซ้อมพิธีวันวชิราวุธ


7 พ.ย. 62 เปิดกองลูกเสือ และซ้อมพิธีวันวชิราวุธ