ปิดค่าย KT October Camp 2019


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรม October Camp 2019

ในหัวข้อการเรียนรู้เรื่องของ "SPACE" เด็กๆ ได้ความรู้รอบตัวกับดวงดาวต่างๆ

ในระบบสุริยะจักรวาล พร้อมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างวันที่ 8-22 ต.ค. 2562

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่