โผล่มาจากท้องฟ้า ส่องแสงให้คนดู


กิจกรรม KT October Camp 2019
เด็กๆ เรียนรู้ดวงดาวต่างๆ ในจักรวาล และสร้างชิ้นงานอย่างสนุกสนาน
ปะติดชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง