ค่ายพักแรมลูกเสือ สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่


วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือ สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่