ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดรถแห่เทียนประจำจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557


ดูภาพทั้งหมด
           ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2557 ซึ่งโรงเรียนประภัสสรวิทยาได้ร่วมขบวนแห่เทียนกับเทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลตำบลเสม็ด เทศบาลตำบลแสนสุขและเทศบาลตำบลอ่างศิลา ทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดรถแห่เทียนประจำจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557