KT PBS SPORTS 2019 W2


กีฬาสีแผนกอนุบาล สัปดาห์ที่2
เป็นกีฬาที่มีสิ่งกีดขวาง หรือ อุปสรรค
เด็กๆ ต้องใช้ไหวพริบ ความคล่องตัว

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่