การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง


เด็กๆ เรียนรู้เรื่อง การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และไม่มีกระดูกสันหลัง
เรียนรู้ และ ทดลอง ค้นคว้า ปฏิบัติด้วยตนเอง