ศุกร์หรรษากับวันแม่แห่งชาติ


กิจกรรมศุกร์หรรษา รวมฐานกิจกรรมน่ารู้ น่าสนุก
กับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ให้เด็กและคุณพ่อ คุณแม่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
น่ารักอบอุ่นกันเชียว