กิจกรรมของโรงเรียน


แสดงความยินกีด้านศิลปะ

ขอแสดงความยินดี

ลอยกระทงอนุบาล ปี62

ลอยกระทง ปี 62

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

เปิดกองลูกเสือ และซ้อมพิธีวันวชิราวุธ

อบรมงานประกันคุณภาพ

อบรมครูและบุคลากร

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีถวายราชสดุดี

25 พ.ย. 2562

SPORT DAY 2019

14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562

กิจกรรมลอยกระทง

11 พ.ย. 2562

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

6 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562

เปิดภาคเรียน 2 /2562

31 ต.ค. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


โครงงานเรือเก็บขยะบนผิวน้ำควบคุมระยะไกล

PBS English For Learning


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel