กิจกรรมของโรงเรียน


เข้าร่วมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี

Music Class กับ ครูเจน

เรียนรู้แบบ PBL

English Class with T.Glenn

เด็กๆ ช่วยเหลือตนเอง

รางวัลแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ศุกร์หรรษากับวิทยาศาสตร์

รางวัลแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10

26 ก.ค. 2562

สอบกลางภาคเรียนที่1/62

24 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562

วันเข้าพรรษา

17 ก.ค. 2562

วันอาสาฬหบูชา

16 ก.ค. 2562

ร่วมงานแห่เทียนพรรษา

11 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


PBS English For Learning

PBS EP.1 จิตอาสาตัวน้อย


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel