กิจกรรมของโรงเรียน


ปิดค่าย KT October Camp 2019

ปิดค่าย October Camp 2019

ออกไปเดี๋ยวนี้นะ เจ้าอุกกาบาต

ขอแสดงความยินดี

Present ผลงาน

ถ่ายแบบ Fashionista-Kid

ฝึกทักษะ ค้นพบตนเอง กล้าแสดงออก

พลังงานไฟฟ้าสถิตย์

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดภาคเรียน 2 /2562

31 ต.ค. 2562

รับผลการเรียน

18 ต.ค. 2562

ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2562

5 ต.ค. 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

3 ต.ค. 2562 - 4 ต.ค. 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3 ต.ค. 2562 - 4 ต.ค. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


โครงงานเรือเก็บขยะด้วยไมโครบิท

PBS English For Learning


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel