กิจกรรมของโรงเรียน


ขอแสดงความยินดี

การป้องกันภัยการใช้รถตู้

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

เด็กเตรียมอาชีวศึกษา

ศุกร์หรรษา นันทนาการ

ศุกร์หรรษากับพี่แทนแทน

คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีมานิเทศโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 62

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 ก.ค. 2562

วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และส่งเสริมการอ่าน

26 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562

เปิดโครงการ 5 ส

5 มิ.ย. 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

3 มิ.ย. 2562

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

1 มิ.ย. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


PBS English For Learning

PBS EP.1 จิตอาสาตัวน้อย


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel