กิจกรรมของโรงเรียน


ค่ายลูกเสือ

สอบ RT ป.1

กิจกรรมปัจฉิม ม.3

งานวันการศึกษาเอกชน 2562

ถ่ายแบบแบรนด์ Fasionsta Kids

ห้องสมุดของหนู

อบรมป้องกันการตั้งครรภ์

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


เช้า วันแห่งความสำเร็จ / วันดอกไม้บาน

27 ก.พ. 2562

เย็น กิจกรรมขาว-แดง สัมพันธ์

27 ก.พ. 2562

ประชุมนักเรียนทุกระดับชั้น

26 ก.พ. 2562

สอบปลายภาคเรียน 2/2561

21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ

13 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


Kids & Parent Day Camp 2018

แทนแทน ท้าพิสูจน์ Return


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel