กิจกรรมของโรงเรียน


Open Library 2019

STEM จรวดจิ๋ว

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พักผ่อนชิลชิล เตรียมอนุบาล

PBS Acting Class

เรียนรู้ทักษะเครื่องยนต์

เก็บตกภาพบรรยากาศกีฬาสี

Eng Fun by T.Peter

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


World Citizen & Chinese Day

24 ธ.ค. 2562

Open House เปิดบ้านอนุบาล

23 ธ.ค. 2562

พิธีไหว้ครู

19 ธ.ค. 2562

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

4 ธ.ค. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


โครงงานเรือเก็บขยะบนผิวน้ำควบคุมระยะไกล

PBS English For Learning


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel