ธัมมะในลิขิต

เนื้อเรื่องย่อ :

หนังสือธัมมะในลิขิต โดย หลวงตามหาบัว รวบรวมการอธิบายธรรมและตอบปัญหา ท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่จะตอบผู้ถาม ซึ่งมีตั้งแต่พวกที่ได้ฝึกสมาธิมานานแล้ว ผู้สนใจเริ่มจะฝึก ผู้ที่เคยฝึกสมาธิจากอาจารย์อื่นๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย (เคมบริดจ์) ตลอดจนผู้ซึ่งเพิ่งจะเริ่มหันมาสนใจพุทธศาสนา นับว่ายากมาก เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านยังต้องตรวจแก้บันทึกการอธิบายธรรมและตอบคำถามภาษาไทย ซึ่งม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี พิมพ์เสนอตรวจแก้ถึง ๒ ครั้ง จึงได้ต้นฉบับภาษาไทย

Download

Special Offer