กิจกรรมทั้งหมด

                  คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจาก Northwest Hill Side School, INC. ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน STEM
21-8-2560
วันที่ 3-5 เดือนกรกฏาคม 2560 ทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้การต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจาก Northwest Hill Side School, INC. ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Student Exchange Progra
                  เรือพลังงานไฟฟ้า ม.2
21-8-2560
เรือพลังงานไฟฟ้า..กิจกรรมสะเต็มศึกษา นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม..สนุกด้วยนะคร้าบ
                  STEM กิจกรรมปั้นดินน้ำมันรูปร่างของตนเอง
13-6-2560
หน่วยที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา กิจกรรมปั้นดินน้ำมันรูปร่างของตนเองตามกระบวนการ STEM T การใช้บล็อกพลาสติกประกอบการปั้น E ออกแบบสร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการและตามแบบ ดูรูปอื่นทั้งหมด
                  STEM กิจกรรมตัดปะขั้นตอนการล้างมือ
13-6-2560
กิจกรรมตัดปะขั้นตอนการล้างมือSTEM T ใช้กรรไกรตัดรูปทรงตามแบบ E ออกแบบการติดเพื่อเรียงลำดับตามขั้นตอน ดูรูปอื่นทั้งหมด
                  STEM กิจกรรมต่อบล็อกอิสระตามแบบคนและ ต่อตามแบบผู้ชายผู้หญิง
13-6-2560
กิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มของ นักเรียนชั้น อนุบาล 3 หน่วยที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา STEM กิจกรรมต่อบล็อกอิสระตามแบบคนและ ต่อตามแบบผู้ชายผู้หญิง STEM S การสังเกตจำแนกลักษณะของคนที่ตนเองต่อบล็อก อ้วนผอม สูงเตี้ย T ใช้บล็อกไม้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
                  STEM หอคอยสปาเก็ตตี้ ป.5
8-6-2560
ครูได้จัด กิจกรรมสะเต็ม (STEM) การสร้าง หอคอยสปาเก็ตตี้ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพ โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่เส้นสปาเก็ตตี้กับดินน้ำมัน ก็สามารถสร้างตึกยักษ์ พร้อมสอนเด็กๆให้รู้จักเรื่องโครงสร้างของตึกได้ เด้กๆจะได้ใช้หลักกระบาน S T E M ครบหมดทุกต
                  STEM สะพานกระดาษ ป.1
7-6-2560
ครูได้จัดกิจกรรมสะเต็ม (STEM) ของนักเรียนชั้นป.1 ให้นักเรียนออกแบบ สะพานกระดาษ โดยนำกระดาษ A4 หรือกระดาษรียูส นำมาม้วนๆ ให้เป็นรอหยัก เพื่อให้นักเรียนทดลองนำสิ่งของมาวางให้สะพานมีความแข็งแรงและรับน้ำหนักของได้มากที่สุด ให้นักเรียนำด้ใช้หลักการ มี 3 ข
1 2 3 4
Next>>