กิจกรรมของโรงเรียน


ไข่เจียวของหนู

Classy Kiddy Runway

เปิดงาน ส่งเสริมการอ่าน

หนูน้อยเรียนทำอาหาร

STEM เทียนมหัศจรรย์

โชว์นี้เพื่อน้อง (ทักษะฟุตบอล)

นายแบบรุ่นจิ๋ว (น้องต้นน้ำ)

ตรวจดูแลสุขอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน

ประกวดเล่านิทาน ป.1-3

English Class กับ T.Glenn

โครงการประกวดจินตนาการ

แทนแทน เจ้าหนูนักเดาะ

Welcome to PBS Library

Ronald McDonald Show

สนุกเรียนรู้กับกิจกรรมชุมนุม

พิซซ่าสุดอร่อย

กิจกรรมส่งเสริมโอวัลตินสมาร์ท

MR.PATTAYA  HEALTHY GUYS CHALLENGE 2018

อบรมโครงการ อพม.น้อย

STEM ต่อวงจรอิเลคทรอนิกส์

ร่วมเปิดงาน งานสัปปะรด

อบรมการใช้ Google apps

ฟังบรรยายการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

สวดมนต์สรภัญญะ ประจำเดือนมิถุนายน

Big Cleaning Day แผนกอนุบาล

Big Cleaning Day

อบรมโครงการวัยใสรู้ทันป้องกันการตั้งครรภ์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 61

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

STEM วุ้นแสนอร่อย

แสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 61

ฝึกทักษะการเรียนรู้ ของน้องเตรียมฯ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 61 แผนกอนุบาล

ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู่

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล 20-22 มิ.ย. 61

กิจกรรมการเรียนรู้

ซ้อมสวนสนาม (ครั้งที่2)

เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน

ออส่วนสุดอร่อยจากพี่ ม.3

ตะลุย รัสเซีย เชียร์บอลโลก

อบรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ซ้อมสวนสนาม

พิธีเปิดโครงการ 5ส ปี61

ฝึกสมาธิและมารยาทที่ดี

กิจกรรมชุมนุม

Kids World Runway 2018@Pattaya City

เรียนรู้ทักษะอาชีพ

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปี61

ซ้อมป้องกันและอพยพหนีไฟ

วันต้นไม้แห่งชาติ

วันงดสูบบุหรี่โลก 61

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (แผนกอนุบาล)

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปี 61

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น

ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 61

กิจกรรมยามเช้าของลูกเสือ-เนตรนารี

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมเสริมทักษะและสมรรถนะชั้นอนุบาล

ประชุมโครงการฝ่ายประจำปี 2561

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู

ทัศนศึกษาครู 60 นครนายก

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แข่งขันว่ายน้ำรายการ อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 4

ชิงชนะเลิศแข่งขันว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

พิธีสรงน้ำพระ ขอพรผู้อาวุโส

ทำบุญโรงเรียนประจำปี

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 30-03-61

SUMMER CAMP 13-30 มี.ค. 61

ปิดภาคเรียน SUMMER CAMP

ทัศนศึกษา SUMMER CAMP

อบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ (มัธยม)

อบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ (ประถม)

รางวัลเหรียญเงินประกวดสวดมนต์หมู่ฯ

นิทรรศการ ร.ร.วัดกลางดอนฯ

วันแห่งความสำเร็จ วันดอกไม้บาน

งานขาว-แดง สัมพันธ์

ออกรายการ Super10 WP 23

ชนะเลิศแข่งขันว่ายน้ำ

เปิดบ้านวิชาการปฐมวัย 2017 PBS OPEN HOUSE

กิจกรรมพี่สอนน้อง (STEM ศึกษา) เรือลำน้อยลอยหรือจม

สร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันการเจ็บป่วย

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

Family K3 On Tour 61

กิจกรรมพี่สอนน้อง (STEM ศึกษา)

ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถม

ร่วมงานประกวดวาดภาพ "บางแสน สร้างศิลป์" ครั้งที่ 2 ปี 2561

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

กิจกรรมพี่สอนน้อง (STEM ศึกษา)

งานวันครูดีศรีเอกชน ศตวรรษที่ 21

โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา

กิจกรรมพี่สอนน้อง (STEM ศึกษา)

กิจกรรมวันเด็ก 2561

กิจกรรมวันเด็ก 2561 แผนกอนุบาล

เข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมพี่สอนน้อง (STEM ศึกษา)

คริสต์มาสและปีใหม่

คริสต์มาสและปีใหม่ แผนกอนุบาล