เรียนรู้ทักษะอาชีพ


เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะสู่อาชีพ เพื่อปูพื้นฐานและฝึกฝนทักษะ ให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อการมีงานทำ
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่