มอบทุนการศึกษา


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

โดยท่านอาจารย์ไชยยศ ตันประภัสร์ กรรมการผู้จัดการ นำมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้ดำเนินการมอบให้นักเรียนที่ได้รับทุน เป็นจำนวน 10 คน
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่