เทิดทูลองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์ประเทศไทย


น้องแมนยู "ด.ช.กฤติพงศ์ ไทยประเสริฐ" นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ชั้นอนุบาล1 ได้เข้าร่วมงานเทิดทูลองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์ประเทศไทย ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ร่วมกับศิลปินดาาชื่อดัง ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกำาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า The street รัชดา