English Class กับ T.Glenn


น้องเตรียมอนุบาล ฝึกทักษะการเรียนรู้

จากสิ่งรอบตัว และการบริหารร่างกายง่าย ๆ

ตาดู หูฟัง จดจำ และเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเลื่อนระดับชั้นต่อไป
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่