ประกวดเล่านิทาน ป.1-3


"สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน" ประจำปีการศึกษา 2561 
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 มีการจัดการประกวดเล่านิทาน
ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1- 3
ฝึกให้เด็ก ๆ ใช้ทักษะการจดจำ กล้าแสดงออก และมารยาทให้การรับชม
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและความสนุกสนานเพลิดเพลิน
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่