ตรวจดูแลสุขอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน


เนื่องจากช่วงนี้โรคระบาดในเด็กเล็กมากมาย

ทางโรงเรียนจึงใส่ใจรายละเอียดในการป้องกันและดูแล

มีการตรวจอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน

ปลูกฝังและส่งเสริมสุขอนามัยให้มากกว่าที่เคยปฏิบัติ

กำชับ เรื่องการล้างมือ และ ไม่นำมือใส่ปาก