แทนแทน เจ้าหนูนักเดาะ


น้องแทนแทน ด.ช.ธนวัฒน์ เดชกล้า นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ได้ไปโชว์ความสามารถเดาะลูกฟุตบอลในรายการท้าพิสูจน์ Return

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
ดูคลิปรายการที่นี่ (ตัดเฉพาะตอนของน้องแทนแทน)
https://www.youtube.com/watch?v=mG-oau55Xxg&feature=youtu.be