โครงการประกวดจินตนาการ


จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประกวดจินตนาการ Honda Super Idea Contest ปีที่ 13

หัวข้อ "คิด(ส์) กระหึ่มโลก" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นักเรียน ป.3-ป.6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่