สนุกเรียนรู้กับกิจกรรมชุมนุม


โรงเรียนประภัสสรวิทยา เปิดวิชาชุมนุมต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ
เช่น ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมการงานอาชีพ ชุมนุมห้องสมุด

ชุมนุมฟุตบอล ชุมนุมเทควันโด วงโยธวาทิต และอื่น ๆ อีกมากมาย
ส่งเสริมทักษะตามความชอบความถนัดของตนเอง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดีเยี่ยม ต่อไป
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่