ขบวนแห่เทียน ปี2561


โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้ร่วมส่งขบวนรถเทียนพรรษาเข้าประกวด และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึ่งมีการเดินขบวนแห่ ทั้งหมด 3 วัน ดังนี้

วันอังคาร 24 กรกฎาคม 13.00-15.30 น. หน้าวัดน้อย สิ้นสุดที่หอพระพุทธสิหิงส์

วันพุธ 25 กรกฎาคม 07.00-09.00 น. หน้าแกแล็คซี บางแสน

วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 10.00-13.00 น. สนามกีฬาโรงเรียนอ่างศิลา พิทยาคม ชลบุรี

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา และเชิดชูพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่