โครงการทายปริศนาร้อยกรอง (โจ๊กปริศนา)


วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทายปริศนาร้อยกรอง (โจ๊กปริศนา)

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561