สภานักเรียนร่วมถวายเทียน


วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

สภานักเรียนมาถวายเทียนที่วัดโกมุทรัตนารามและวัดจรูญราษฎร์
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่