ทัศนศึกษาครู 60 นครนายก


เมื่อวันที่ 9 -1 0 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาครู
ที่จังหวัดนครนายก โดยมีกิจกรรมสนุกสนาน และจัดหาสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้รอบตัวด้านเกษตรกรรม
ที่ สวนลุงสไว ศรียา หรือ สวนศรียา นครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
โดยมีลุงสไว เป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้ที่ตลกขบขัน และยังมีการรดน้ำขอพรผู้อาวุโสตามประเพณีไทย สงกรานต์