ทำบุญโรงเรียนประจำปี


ในวันที่ 2 เม.ย. ของทุกปี โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน
และอุทิศกุศลกับครอบครัวตันประภัสร์ และนิมนต์พระจากวัดนอก จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์
มีการถวายสังฆทานอุทิศให้กับบรรพบุรุษ และมีการเจิม พรมน้ำมนต์ อาคาร 50 ปี ประภัสสร ซึ่งเป็นอาคารเรียนรู้ใหม่
.
ดูภาพเพิ่มเติม