X
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมของโรงเรียน


ผลงานแข่งขันของนักเรียน

นางแบบตัวน้อย

นักเรียนจาก Liu Zhou,China

วันแม่แห่งชาติ 2561

วันแม่แผนกอนุบาล 2561

เรียนรู้ทักษะอาชีพ

มอบทุนการศึกษา

ผักทอดแสนอร่อย

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


แข่งขันตอบปัญหา สารานุกรมไทย

18 ส.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมงานศิลปะ

14 ส.ค. 2561

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

13 ส.ค. 2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

12 ส.ค. 2561

ค่ายกิจกรรม STEM นักเรียนจากประเทศจีน

5 ส.ค. 2561

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


ท้าพิสูจน์ Return น้องแทนแทน

กิจกรรมวันเด็ก 2561


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel