โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมของโรงเรียน


เดินแบบ เสื้อผ้า เด็ก แบรนด์ Chiwa s Bonita Kids

ตัวแทนภาคอีสาน Top Model Thailand 2018

KT OCTOBER CAMP 2018

OCTOBER CAMP 2018

SPORT DAY KT 2018 WEEK4

SPORT DAY KT 2018 WEEK3

รางวัลรองชนะเลิศแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโกมุทรัตนาราม

27 ต.ค. 2561

KINDERGARTEN OCTOBER CAMP

16 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561

ฟังผลสอบ/ลงทะเบียนเรียน

10 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561

PRIMARY OCTOBER CAMP

1 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


แทนแทน ท้าพิสูจน์ Return


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel